Praktijk Lotus

Ruimte voor je slogan

Privacybeleid

Praktijk Lotus, gevestigd aan Richterdael 10 6045DG Roermond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Praktijk Lotus

Richterdael 10

6045DG Roermond

Tel:0475- 217513

M.Nijland is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Lotus. Zij is te bereiken via info@praktijk-lotus.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Praktijk Lotus verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor-  en achternaam/ Telefoonnummer/ E- mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@praktijk-lotus.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Praktijk Lotus verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Je te kunnen bellen of e- mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- Praktijk Lotus verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Praktijk Lotus bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens :

Bewaartermijn > 7 jaar (of zolang u klant bent)  Reden Facturatie

Personalia > Bewaartermijn > 2 jaar (of zolang u klant bent)

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Lotus verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Praktijk Lotus maakt gebruik cookies of vergelijkbare technieken, dit enkel voor de functionaliteit van de website. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevens overdraagbaarheid of heeft u andere vragen/ opmerkingen, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@praktijk-lotus.nl. Praktijk Lotus zal zo snel mogelijk (binnen 4 weken), op uw verzoek reageren. 
Praktijk Lotus wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Lotus neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@praktijk-lotus.nl

E-mailen
Bellen